Siirry sisältöön

Oletko vaihtamassa tai hankkimassa autoa? Muista erityisesti tämä vakuutuksista.

Ajoneuvon vahinkovakuutukset, kuten liikennevakuutus ja nk. kaskovakuutus, ovat suurimmalle osalle autonomistajista itsestäänselvyyksiä. Vakuutusturvaan liittyy kuitenkin kolaroinnin ja aineellisten vahinkojen varalta varautumisen ohella seikka, joka harvemmin muistetaan tai tiedostetaan, kun ostohousut ovat jalassa ja nenässä tuntuu jo uuden kulkupelin huumaava tuoksu.

 

Oikeusturvavakuutus suojaa autokaupoilla

Kaskovakuutuksiin sisältyy usein myös oikeusturvavakuutus, joka on arvokas apu, jos kaupan suhteen kaikki ei menekään odotetulla tavalla. Oikeusturvavakuutus kattaa usein autokauppaan liittyvästä lakimiesavun käyttämisestä aiheutuneita kustannuksia, millä voi olla keskeinen merkitys silloin, kun vastapuolena on taloudellisesti paremmassa asemassa oleva autoliike.

Oikeusturva sisältyy usein myös kotivakuutuksiin, mutta on vakuutuksenottajan edun mukaista, että samaakin vahinkoa varten on useita mahdollisia turvamekanismeja.

Oikeusturvavakuutukset saattavat kattaa lakimiesavun käyttämisen myös kuluttajariitalautakunnassa, jonka ratkaisuehdotuksia elinkeinonharjoittajat varsin hyvin noudattavat. Siinä tapauksessa, että myyjä jättäisi noudattamatta kuluttajariitalautakunnan suositusta, kattaa osa oikeusturvavakuutuksista myös vastapuolen oikeudenkäyntikuluja myöhemmässä tuomioistuinkäsittelyssä.

 

Varmista, että vakuutus on voimassa ennen kauppoja

Oikeusturvavakuutuksiin liittyy merkittävä sudenkuoppa, jonka huomioon ottaminen on keskeisen tärkeää. Kaskovakuutuksissa tavallisesti edellytetään, että vakuutus on ollut voimassa, kun tapahtuma, johon riita liittyy, on syntynyt.

Jos autossa on esimerkiksi vika tai virhe, joka on ilmennyt sen ostamisen jälkeen, on riidan perusteena kauppasopimus, jolla auton kaupasta sovittiin. Jotta vakuutusta voitaisiin käyttää hyväksi tällaisessa riidassa, on vakuutuksen oltava voimassa ennen, kuin kauppasopimus syntyy. Päivänkin myöhästyminen on vakuutusyhtiölle peruste kieltäytyä korvauksesta.

Lyhyesti tiivistettynä: muista ottaa vakuutus ennen, kuin kauppasopimus allekirjoitetaan ja tarkista, että kauppasopimuksen päivämäärä vastaa sitä, milloin sopimus tosiasiallisesti on tehty.

Jos sinulla on autokauppaan tai oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä!

 

OTM, KTM, HTK Antti Ypyä

luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

antti.ypya@lakiy.fi

+358 50 5118836