Siirry sisältöön

Miten lakipalvelun hinta määräytyy?

Lakimiehen käyttämisen kynnys tuntuu monesti korkealta ja usein mielikuvana on ehkäpä se, että ensimmäinen yhteydenottokin voi tulla kalliiksi. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Aivan kuten muitakin palveluja ja tuotteita tilatessasi voit huoletta olla yhteydessä tiedustellaksesi asiaasi ja vaihtoehtoja sen hoitamiseksi. Tällainen keskustelu tai sähköpostikirjeenvaihto kannattaa aina vaihtoehtojen kartoittamiseksi.

 

Hyödynnä vakuutusta tai valtion oikeusapua

Useisiin vakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus, joka kattaa moninaisia riita- ja rikosasioista johtuvia oikeudellisten palvelujen käyttökustannuksia tyypillisen omavastuun ollessa 15–20 %:n tietämillä. Vakuutusturvaa hyödyntämällä sinulle jää maksettavaksi vain pieni osa omista kuluistasi.

Jos tulosi ja varallisuutesi taas täyttää valtion kustantaman oikeusavun myöntämiskriteerit, voit saada lakimiesapua maksutta tai omavastuuta vastaan. Oikeusapuasioissa lakimiehen tuntipalkkio on asetuksella määrätty 136,40 euron (110,00 euroa alv 0 %) suuruiseksi.

 

Tuomioistuimen määräämä oikeudenkäyntiavustaja

Tietyistä rikoksista epäillylle voidaan hänen pyynnöstään ja varallisuusasemasta riippumatta määrätä puolustaja, jonka palkkion ensi vaiheessa maksaa valtio. Puolustajaksi tavallisesti määrätään epäillyn ehdottama lakimies.

Myös asianomistajalla, eli rikoksen uhrilla on tietyissä vakavammissa rikoksissa oikeus valtion maksamaan oikeudenkäyntiavustajan. Myös tällöin avustajaksi tavallisesti määrätään asianomistajan itsensä ehdottama ja kelpoisuusvaatimukset täyttävä lakimies.

Lakiasiaintoimistomme hoitaa vakuutukseen ja/tai oikeusapuun liittyvien hakemusten laatimisen osana toimeksiantoa.

 

Hinnoittelu määräytyy toimeksiannon mukaan

Oikeudelliset palvelut hinnoitellaan tavallisesti tuntiperusteisesti, koska toimeksiannon hoitamiseen käytettävä aika riippuu varsin monesta eri asiasta, johon asiamies ei voi vaikuttaa. Esimerkiksi asiakirja-aineiston laajuus, asian monimutkaisuus tai vastapuolen toiminta vaikuttavat siihen, kuinka paljon aikaa toimeksiannon hoitamiseen on varattava.

On kuitenkin joitakin palveluja, joille voidaan sopia kiinteä hinta. Tällaisia ovat yksinkertaiset asiakirjojen laatimisteen liittyvät tehtävät, kuten esimerkiksi kauppakirjojen, testamenttien, perunkirjoitusten, avioehtosopimusten ja muiden sopimusten laatimistoimeksiannot.

Jos sinua askarruttaa oikeudellinen ongelma, jonka hoitamiseen harkitset lakimiehen käyttämistä, kannattaa aina kysyä asiantuntijan mielipidettä asiassa. Yleensä saat myös suuntaa antavan arvion siitä, kuinka laajasta asiasta voi olla kysymys.

 

 

OTM, KTM, HTK Antti Ypyä

luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

antti.ypya@lakiy.fi

+358 50 5118836